شفافيت بازار برق، رفاه اجتماعي

رقابت منصفانه در بازار برق، منفعت مصرف کنندگان

دسترسي آزاد به بازار برق

رونق توليد، بازار برق رقابتي

بازار برق ایران در یک نگاه
تاریخ: 1400/07/05
حداکثر قیمت:

623,556 ریال بر مگاوات ساعت

میانگین قیمت:

601,774 ریال بر مگاوات ساعت

حداقل قیمت:

531,322 ریال بر مگاوات ساعت

آخرین اخبار

تمدید دوماهه مهلت برای دریافت تاییدیه فنی پروانه تولید
تمدید دوماهه مهلت برای دریافت تاییدیه فنی پروانه تولید

شرکت مدیریت شبکه برق ایران مهلت دریافت تاییدیه فنی پروانه تولید نیروگاههای کشور را به مدت 2 ماه تمدی...

دوشنبه, 22 شهریور,1400
نحوه محاسبه قبض برق صنایع مشمول اعمال محدودیت ناشی از مشکلات شبکه سراسری اعلام شد
نحوه محاسبه قبض برق صنایع مشمول اعمال محدودیت ناشی از مشکلات شبکه سراسری اعلام شد

        شرکت توانیر طی ابلاغیه رسمی (پیوست) شیوه محاسبه صورتحساب ...

شنبه, 20 شهریور,1400
امکان عقد قراردادهای دوجانبه برق برای مولدهای مقیاس کوچک حرارتی فراهم شد
امکان عقد قراردادهای دوجانبه برق برای مولدهای مقیاس کوچک حرارتی فراهم شد

شرکت توانیر رویه اجرای عقد قراردادهای دوجانبه برق توسط نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی را به شرح پیوست ...

یکشنبه, 14 شهریور,1400
برگزاری وبینار آموزشی ساختار صنعت برق روسیه با تمرکز بر جایگاه تنظیم گری در پایان شهریور 1400
برگزاری وبینار آموزشی ساختار صنعت برق روسیه با تمرکز بر جایگاه تنظیم گری در پایان شهریور 1400

وبینار آموزشی ساختار صنعت برق روسیه با تمرکز بر جایگاه تنظیم‌گری در روزهای پایانی شهریور ماه 14...

یکشنبه, 07 شهریور,1400