بازار برق ایران (IREMA) در نظر دارد شبکه نمونه جهت مطالعات بازار برق با استفاده از اطلاعات شبکه برق ایران تهیه نماید. از کلیه محققان، علاقمندان و دانشگاهیان درخواست می شود در صورت علاقه به شرکت در این فعالیت غیرانتفاعی با شماره تماس 85162525 یا آدرس ایمیل porkar@irema.ir  تماس حاصل نمایند.

وجود یک شبکه نمونه امکان مطالعات توسعه طراحی، بررسی کارایی بازار و بررسی و رفع مشکلات ISO را فراهم می کند. 
  • LMP
  • راه اندازی بازارهای محلی
  • مطالعه گرفتگی خطوط و شبکه 
  • مطالعه تاثیر تغییرات بازار بر رفاه (درآمد و تلفات) بازیگران بازار توام با تاثیر آن بر روی پایداری سیستم 
  • مطالعه اثر تغییر رفتار بازیگران (ناشی از تغییر قوانین بازار) در طول زمان بر روی شرایط سیستم 
استفاده از شبکه های متداول مثل شبکه های IEEE که عمدتا برای مطالعات قابلیت اطمینان استفاده می شود. 

بیشتر برای مطالعات پایداری (نه کارآمدی بازار) طراحی شده‌اند 
مناسب برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (برخلاف بازار که تا چندسال علاقمندیم مطالعه کنیم)

A. K. Singh and B. C. Pal, “Report on the 68-bus 16-machine 5-area system, version 3.3,” IEEE PES Task Force on Benchmark Systems for Stability Controls, Tech. Rep., December 2013.

MATPOWER
داده های شبکه در دسترس عموم نیست. 
بزرگ و پیچیده بوده و برای محاسبات حجیم تحلیل حساسیت مناسب نیست.

 

J. Lally, “Financial transmission rights: Auction example,” ISO New England M-06, Tech. Rep., January 2002.

 

ظهور دسته جدید شبکه های تست مخصوص بازار. سیستم 5 باسه اگر چه برای FTR پیشنهاد شد ولی کاربردش برای اهداف دیگر بازار در PJM, ISO-NE و دیگر بازارها استفاده شدند.

J. Sun and L. Tesfatsion, “Dynamic testing of wholesale power market designs: An open-source agent-based framework,” Computational Economics, vol. 30, pp. 291–327, 2007.

H. Li and L. Tesfatsion, “Development of open source software for power market research: The AMES test bed,” Journal of Energy Markets, vol. 2, no. 2, pp. 111–128, 2009.

F. Li and R. Bo, “Small test systems for power system economic studies,” in Power and Energy Society Gen. Meet., IEEE, July 2010, pp. 1–4.

 

http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/AMESMarketHome.htm

 

FERC, “RTO unit commitment test system,” Federal Energy Regulatory Commission, Tech. Rep., July 2012.
J. Price and J. Goodin, “Reduced network modeling of WECC as a market design prototype,” in Power and Energy Society Gen. Meet., IEEE, July 2011. 
Q. Wang, J. McCalley, T. Zheng, and E. Litvinov, “A computational strategy to solve preventive risk-based security-constrained OPF,” IEEE Trans. on Power Syst., vol. 28, no. 2, pp. 1666–1675, May 2013.

داده های شبکه در دسترس عموم نیست. 
بزرگ و پیچیده بوده و برای محاسبات حجیم تحلیل حساسیت مناسب نیست.

 

J. Morales, A. Conejo, and J. Pérez-Ruiz, “Economic valuation of reserves in power systems with high penetration of wind power,” IEEE Trans. on Power Syst., vol. 24, no. 2, pp. 900–910, May 2009.
A. Papavasiliou, S. Oren, and R. O’Neill, “Reserve requirements for wind power integration: A scenario-based stochastic programming framework,” IEEE Trans. on Power Syst., vol. 26, no. 4, pp. 2197–2206, Nov 2011.
M. Vrakopoulou, K. Margellos, J. Lygeros, and G. Andersson, “A probabilistic framework for reserve scheduling and N-1 security assessment of systems with high wind power penetration,” IEEE Trans. on Power Syst., vol. 28, no. 4, pp. 3885–3896, Nov 2013.
D. Krishnamurthy, W. Li, and L. Tesfatsion, "An 8-Zone Test System based on ISO New England Data: Development and Application", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 31, Issue 1, January 2016, 234-246.

To develop improved stochastic SCUC optimization tools