فروش انرژی در ایرما

روش های فروش برق به شبکه سراسری برق ایران

عرضه‌كنندگان برق مي‌توانند، برق در اختيار خود را به روشهاي زيرعرضه نمايند:
1ـ عرضه به بازار عمده‌فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت شبكه
2ـ فروش برق به نرخهاي تضميني به مدیریت شبکه
3ـ عقد قراردادهاي بلندمدت فروش با توانير (قراردادECA )
4ـ استفاده از امكانات شبكه برق كشور براي فروش به مصرف‌كنندگان موردنظر(از طریق بورس انرژی یا عقد قراردادهای دوجانبه)

در ادامه به توضیح مختصری در مورد قراردادهای فوق پرداخته می شود:
1ـ عرضه به بازار عمده‌فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت شبكه
در این روش عرضه‌كننده مي‌تواند (تمام يا بخشي از) برق در اختيار خود را در چارچوب مقررات بازار برق ايران به بازار عمده‌فروشي عرضه نمايد.
در صورت تحقق آمادگي ابراز شده و ارائه خدمات جانبي توسط نيروگاه، در چارچوب مقررات بازار برق ايران، "پرداخت بابت آمادگي" تضمين و بر اساس نرخ پايه و ضريب تعديل  صورت خواهد گرفت.
بر اساس مصوبه وزیر محترم نیرو مورخ 1392/12/28 به شماره 92/54080/20/100 نرخ پايه "پرداخت بابت آمادگي" به نیروگاه¬ها از ابتدای سال 1393 معادل 185 ريال به ازاي یک كيلووات ظرفیت آماده قابل تحویل به شبکه برای یک ساعت می باشد و بر اساس مصوبه دیگری از وزیر  محترم نیرو مورخ 1395/9/3 به شماره 95/37950/20/10 دامنه نرخ پیشنهادی انرژی تولیدی برای فروش برق از تاریخ 1395/10/1 با توجه به کاهش قیمت سوخت نیروگاهی بین صفر تا 389(سیصد و هشتاد و نه) ریال به ازای هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی به علاوه 27 ریال هزینه دسترسی به نقطه مرجع شبکه تعیین گردید. این نرخ تاکنون معتبر است. 


2ـ فروش برق به نرخهاي تضميني به مدیریت شبکه
براساس صورتجلسه شماره 310 هیات تنظیم بازار برق ایران مورخ 1397/7/4، شرکت مدیریت شبکه مکلف است برق نیروگاه های زیر 100 مگاوات و یا نیروگاههایی که مرکز راهبری شبکه برق ایران رویت پذیری و نظارت  مستقیم روی آنها را ندارد در قالب نرخ های مشخص و در بازه های زمانی مشخص شده طبق جداول مندرج در صورتجلسه مذکور خریداری نماید. 

3ـ عقد قراردادهاي بلندمدت فروش با شرکت مادر تخصصی برق حرارتی (قراردادECA)
شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مجاز است با عرضه‌كننده و يا متقاضي واجد شرايط براي احداث نيروگاه قرارداد بلند‌مدت خريد برق و يا قرارداد بلند‌مدت تبديل انرژي(ECA) منعقد نمايد. شرايط و نرخ در مواردي كه معامله از طريق مناقصه انجام مي‌شود، بر اساس نتيجه مناقصه تعيين خواهد شد. این نوع قراردادها صرفاً برای نیروگاههای جدید الاحداثی  که تازه در مدار می گیرد و قبل از احداث با هماهنگی شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در خصوص مکان یابی و اخذ مجوزهای مربوطه اقدام کرده اند.

4ـ استفاده از امكانات شبكه برق كشور براي فروش به مصرف‌كنندگان مورد نظر(از طریق بورس انرژی یا عقد قراردادهای دوجانبه)
عرضه کنندگان می توانند بر اساس پروانه صادر شده از طرف وزارت نیرو و با رعایت سقف مجاز معاملاتی اعلام شده از طرف مدیریت شبکه، برق در اختیار خود را از طریق ساز و کارهای بورس انرژی به فروش برسانند. قرارداد دوجانبه نیز فیمابین عرضه کننده و مصرف کننده برق با نرخ و شرایط توافقی منعقد می گردد. همچنین عرضه کننده و مصرف کننده می بایست هزینه ترانزیت برق را بر اساس مصوبه وزیر محترم نیرو و ابلاغیه شرکت توانیر مورخ 1398/5/14 به شماره 11/2612 پرداخت نمایند. این هزینه صرف نظر از میزان استفاده از ظرفیت ترانزیت، جهت جابجایی از نقطه مرجع شبکه تا مبادی مصرف مشترکین، توسط شرکت مالک شبکه(شرکت برق منطقه ای/ شرکت توزیع) از شرکت طرف قرارداد دریافت می گردد.