زمینه های تشکیل

 1. اکو ، به عنوان یک سازمان بین دولتی منطقه ای که شامل 10 کشور عضو است ، به یک سازمان منطقه ای مهم تبدیل شده است که منطقه ایی با منابع طبیعی غنی ، به ویژه ذخایر انرژی، را شامل می شود. برخی از کشورهای عضو اکو علی رغم پتانسیل عظیم آنها ، تقاضای انرژی نسبتاً کمی دارند و در مقابل ، برخی دیگر با وجود گزینه های عرضه داخلی نسبتاً محدود، از تقاضای انرژی زیاد و رو به رشد برخوردار هستند. در حال حاضر ، در برخی از کشورهای عضو اکو ، رشد تقاضای انرژی به مراتب فراتر از عرضه داخلی است و در آینده ای قابل پیش بینی ، شکاف تقاضای عرضه حتی گسترده تر خواهد شد مگر اینکه کمبود منابع داخلی با واردات تکمیل شود.
 2. موقعیت منطقه اکو در تقاطع بین بازارهای برق در حال ظهور اوراسیا و اروپا فرصت های سودآور را برای تجارت مرزی ایجاد می کند و انگیزه هایی را برای شبکه انتقال پیشرفته در سطح منطقه ای و بین منطقه ای فراهم می کند. کشورهای عضو اکو در تلاشند تا فرصتهای تجاری و زیرساختهای فیزیکی را بهبود بخشند، که در نهایت صادرات و واردات برق را تسهیل می کند.
 3. سرعت و پویایی الگوهای تجارت مرزی در منطقه اکو نشان می دهد که در چند سال گذشته کشورهای عضو اکو در شناسایی و بهره مندی از فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در حوزه قدرت در سطح دوجانبه فعال بوده اند. در ادامه اتصالات موجود سیستم های قدرت در بین کشورهای عضو در سال 2015 نشان داده شده است:
 • افغانستان برق را از خطوط ایران (توسط خطوط 132 و 20 کیلو ولت) ، با تاجیکستان(220 ، 110.560 کیلوولت)، ترکمنستان (با 220 ، 110 و 10 کیلو ولت) و ازبکستان (با 220 و 10 کیلو ولت) وارد می کند.
 • جمهوری آذربایجان برای مبادله و ترانزیت برق با خطوط 330 ، 230 و132کیلوولت  با ایران در ارتباط است.
 • ایران با افغانستان  توسط خطوط  132 و 20 کیلوولت و با پاکستان توسط خطوط 132 و 20 کیلوولت برای صادرات، با ترکیه توسط خطوط 100 و 154 کیلوولت برای صادرات و با ترکمنستان (با خط 230 کیلو ولت) برای واردات برق ارتباط دارد.
 • قزاقستان برای تبادل و ترانزیت برق با خطوط قرقیزستان (500 و 220 کیلو ولت) و ازبکستان (500 و 220 کیلو ولت) به هم پیوسته است.
 • قرقیزستان برای تبادل و ترانزیت برق با خطوط قزاقستان 220 و 500 کیلوولت ، ازبکستان (500 کیلو ولت) و تاجیکستان (110 و 35 کیلو ولت) به هم پیوسته است.
 • پاکستان برق را از ایران (توسط خطوط 132و20 کیلو ولت) وارد می کند. پاکستان ، برق را به افغانستان (توسط خطوط 220 ، 1: 10 و 10 کیلو ولت) صادر می کند و همچنین با قرقیزستان  برای مبادله و ترانزیت برق ارتباط دارد.
 • ترکیه برای واردات برق با خطوط تبادل با آذربایجان (توسط 154 و 34،5 کیلو ولت) و خطوط ایران (400 و 154 کیلو ولت) برای واردات برق در ارتباط است.
 • ترکمنستان برق را به افغانستان با 220 ، 110و10کیلوولت و برای صادرات به ایران با خط (230 کیلو ولت) و با ازبکستان (با 500 و 220 کیلو ولت) برای تبادل برق بهم متصل شده است.
 • ازبکستان برق را به افغانستان (با خطوط 220 و 10 کیلو ولت) صادر می کند  و با قزاقستان با خطوط (500 و 220 کیلو ولت) ، قرقیزستان (500 کیلو ولت) و ترکمنستان (با 500 و 220 کیلو ولت) برای تبادل برق در ارتباط است.
  این تحولات پراکنده ، هنگامی که در رابطه با واردات برق در نظر گرفته می شود ، از نظر مکمل و جایگزینی یکدیگر، فرصت های فراوانی را ارائه می دهند.
 1. پروژه کاسا (CASA) 1000 یک نمونه عملی از یک پروژه تحول گرا است که به ایجاد شبکه انرژی منطقه ای که سیستم های برق آسیای مرکزی و جنوبی را به هم متصل می کند ، کمک می کند. افغانستان ، قرقیزستان ، پاکستان و تاجیکستان در حال پیگیری تدابیر تجارت برق هستند که به صادرات مازاد برق در تابستان از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان و افغانستان کمک می کند. این پروژه موجب تقویت امنیت و بهبود ارتباط کلی در دو منطقه می شود. مراسم افتتاحیه اجرای این پروژه در ماه مه 2016 برگزار شد.
 2. همکاری اکو در نهایت باعث افزایش بهره وری اقتصادی استفاده از ظرفیت انتقال مرزی در دوره های فصلی و روزانه می شود و سودهای مالی حاصل از تجارت برق را برای ذینفعان آن ایجاد می نماید. این امکان ظرفیت های مکمل برای تولید داخلی را فراهم می کند ، که می تواند به تعادل رساندن عدم تعادل های فصلی کمک کند. در همین حال ، توزیع مجدد مازاد عرضه انرژی در کشورهای عضو اکو ممکن است موجب کارایی سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید در این کشورها  شود. ارتباطات سیستم های قدرت در منطقه اکو در صورت رشد بالقوه می تواند دو بازار قدرت اصلی اتحادیه اروپا (و جامعه انرژی آن) و منطقه نوظهور اوراسیا را به هم متصل کند.
 3. تقویت توسعه تجارت منطقه ای برق می تواند از طریق تقویت تجارت درون منطقه ای در آسیای میانه ، جایی که یک شبکه به هم پیوسته در حال حاضر وجود دارد ، انجام شود اما اقدامات زیادی برای اطمینان از تأمین انرژی کافی و امنیت عرضه انرژی بایستی صورت پذیرد. با تقویت پیوندهای موجود با ایران و از طریق ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه می توان به مزایای سیستمهای بزرگتر یکپارچه دسترسی داشت. یکی دیگر از عناصر مهم در اتصال سیستم های قدرت کشورهای اکو ، به جای اینکه فقط به عنوان فرصتی برای صادرات نیرو برای کشورهای عضو باشد ، امکان تشکیل بورس برق منطقه ای است.
 4. وضعیت تقاضا و عرضه برق در منطقه ممکن است به طور کلی به دسته های مختلفی تقسیم شود که در آن هر کشور بالقوه یک کشور عمدتا صادراتی ، وارداتی یا ترانزیتی است.
 • افغانستان یک کشور وارد کننده است و ارتباطات از طریق خطوط با ایران ، ترکمنستان ، ازبکستان و تاجیکستان دارد
 • پاکستان یک کشور وارد کننده با تقاضای سریع در حال رشد است
 • قزاقستان و ازبکستان کشورهایی صادر کننده با بهره گیری از سوخت های فسیلی هستند
 • تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان کشورهایی صادر کننده با تولید برق مبتنی بر نیروگاه های برقابی هستند 
 • ترکمنستان یک کشور صادر کننده (عمدتا به ایران) و ترانزیت کننده است
 • ترکیه یک کشور وارد کننده و صادر کننده است
 • ایران وارد کننده برق است
 • جمهوری آذربایجان کشوری صادرکننده با تولید از محل سوخت های فسیلی است