صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

شرکت توانیر در سال ۱۳۴۸ با هدف توسعه تأسیسات تولید، انتقال و عمده‌فروشی برق تشکیل شد. در ۲۸ بهمن ۱۳۵۳، با محول‌کردن برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ‌کردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق، که سپس به وزارت نیرو تغییر نام یافت. در همان سال نیز، تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (سال ۱۳۵۷) و با شرایط جدیدی که در سنوات بعد، در صنعت برق از نظر کیفی و کمّی ایجاد شد، مسئله تغییرات در ساختار صنعت برق اهمیت ویژه‌ای یافت و سرانجام «شرکت توانیر» در مهرماه سال ۱۳۷۴ به «سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)» تبدیل و وظایف و مأموریت‌های معاونت امور برقِ وزارت نیرو به این سازمان محول گردید و پست مدیرعامل این سازمان نیز با حفظ سمت تواٌمان به معاونت امور برق داده شد.
در طول سال های یاد شده بنا به ضرورت های ایجابی، تحولات گوناگونی در این سازمان به وقوع پیوست که از جمله تصویب اساسنامه شرکت توانیر در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در تاریخ 19/10/1381 توسط شورای محترم نگهبان بود. در اجرای اساسنامه مذکور، متضمن تغییر نام شرکت به شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) نیز بود.

 

اهداف سازمان
به استناد ماده 2 اساسنامه شرکت، ‌هدف از تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهره برداری و توسعه صنعت‌برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده‌ مطلوب از امکانات صنعت برق کشور و درصورت لزوم انجام برخی فعالیتهای عملیاتی و همچنین کارگزاری ‌وزارت نیرو برای انجام نظارتها و تدوین برنامه ها می باشد.

به استناد ماده 7 اساسنامه شرکت، موارد زیر از جمله فعالیت های این شرکت می باشد:
1-    بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت صنعت ‌برق و ارایه آن به وزارت نیرو.
2-    اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.
3-    تهیه طرحهای لازم برای توسعه تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و ارایه آن به وزارت نیرو جهت اخذ ‌مجوز.
4-    سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق.
5-    اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحهای توسعه و ‌بهینه سازی تاسیسات.
6-    راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم ‌برای توسعه رقابت در امر تولید، خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق.
7-     تدوین و پیشنهاد تعرفه های برق به وزارت نیرو.
8-     خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه. 
9-     اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش‌فروش انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
10-    مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و‌گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
11-    انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و ‌همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه سازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری.
12-    بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، و
اطلاع رسانی تامین کالا و ‌ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کشور.
13-    حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی ‌از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز صنعت برق کشور.
14-    حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری صنعت برق کشور.
15-    مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در‌جهت سیاستهای تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت.
16-    نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و
حسابرسیهای لازم.
17-    تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات ‌و تاسیسات صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به‌نمایندگی وزارت نیرو.
18-    پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت.
19-    انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و ‌شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد، با رعایت مقررات مربوط.

 
 

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس بهار 1398

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس تابستان 1398

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس پاییز 1398

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس زمستان 1398

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس بهار 1399

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس تابستان 1399

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس پاییز 1399

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس زمستان 1399

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس بهار 1400

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس تابستان 1400

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس پاییز 1400

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس زمستان 1400

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس بهار 1401

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس تابستان 1401

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس پاییز 1401

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس بهار 1402

فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس پاییز 1402