پروژه ها

دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استناد به بند 10 «بخش C: انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست برنامه کار 2017» بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو (تهران ، 5-8 دسامبر 2016 ) و بازخورد مقامات ذیربط ایران و ترکیه مطابق با بند 16 گزارش دومین نشست دو جانبه ایران و ترکیه ، مبنی بر ایجاد بازار برق منطقه ای اکو (شیراز ، 10-11 مه 2016) ضمیمه شرایط مرجع (ToR) ) برای استخدام مشاوران بین المللی و محلی برای تهیه یک مطالعه امکان سنجی در مورد ایجاد بازار برق منطقه ای اکو را بدین شرح اعلام می دارد.

اهداف

اهداف این مطالعه امکان سنجی عبارتند از:

 1. مطالعه پیش نیازها و شرایط موجود در منطقه اکو برای ایجاد بازار برق منطقه ای اکو از طریق هماهنگی و ادغام بازارهای برق ایران و ترکیه با امکان گسترش بیشتر به سایر کشورها ، ارزیابی خطرات ناشی از آن ، در نظر گرفتن ترتیبات قانونی و اسناد حمایتی؛ مشاوره به کشورهای عضو اکو در مورد رویکردهای بهینه برای افزایش تجارت برق از طریق تشکیل معاملات تجاری مربوطه ، ایجاد نهادها ، بهبود سیاستها و محیط قانونگذاری.
 2. تعیین مسیریابی خط ، طرح کنترل ، هزینه پروژه ، برنامه اجرا ، مشخصات عملکردی ، عملیات و برنامه نگهداری و خطرات مرتبط.
 3. اطلاعات و توصیه های مطالعه امکان سنجی باید برای سیاست گذاران در سطح منطقه و همچنین در سطح کشورهای عضو و هم در حوزه سرمایه گذاری مفید باشد.

حیطه کار

 1. این مطالعه شامل بخش توصیفی است که وضعیت فعلی را نشان می دهد و یک نقشه راه قطعی در مورد ایجاد بازار برق منطقه ایی اکو است که از طریق داده های فنی و اقتصادی لازم برای دستیابی به اهداف شرح داده شده در بخش اهداف تهیه می شود.
 2. مشاوران بطور کامل بازارهای منطقه ای مشابه اکو و ویژگی های آنها (فنی ، تجاری ، سازمانی ، نهادی ، نظارتی و غیره) را مورد بررسی و سنجش قرار خواهند داد. این مطالعه باید حاوی یک بررسی جامع از تحولات احتمالی بازارهای برق از ساده ترین نوع(تجارت مرزی دو جانبه بین ایران و ترکیه) تا بازارهای چند کشور یکپارچه باشد. براساس این بررسی ، مشاوران مناسب ترین ترتیب را برای تصویر فعلی تجارت انرژی منطقه اکو و تکامل احتمالی آن پیشنهاد می کنند.
 3. مؤلفه اقتصادی مطالعه ، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های مورد نیاز برای تأسیس بازار برق منطقه ای اکو را ارائه می کند. این مطالعه همچنین هزینه های تقویت خطوط اتصال و سیستم های داخلی را در راستای حصول اطمینان از مبادلات و انتقال انرژی قابل اعتماد در کلیه سیستم های درگیر را ، مشخص می کند. این مطالعه امکان سنجی مبادلات برق و انتقال از طریق سیستمهای قدرت کشورهای عضو اکو را نشان می دهد.
 4. این مطالعه شامل ارزیابی فنی و همچنین ارزیابی اقتصادی بازارهای جایگزین برق با ظرفیت های مختلف تبادل ، سطح ولتاژ و جریان متناوب / جریان مستقیم (AC / DC) خواهد بود. گزینه های جایگزین باید از نظر معیارهای فنی و اقتصادی رتبه بندی شوند.
 5. کاهش ریسک در بازار برق و سرمایه گذاری. پروژه های معاملات بین المللی برق شامل تعدادی از ذینفعان مانند فروشندگان و خریداران ، سرمایه گذاران ، دولتها ، ارائه دهندگان خدمات عمومی برق در سطح ملی و قانونگذاران ، وام دهندگان و بیمه گذاران ، پیمانکاران ساختمانی ، سازمانهای غیردولتی ، عموم مردم و غیره است. تعداد بالای ذینفعان به طور طبیعی دلالت بر ریسک بالای پروژه دارد:
 • در دسترس بودن برق (ریسک عرضه)؛
 • در دسترس بودن تقاضا (ریسک تقاضا / بازار)؛
 • قیمت و پرداخت؛
 • قیمت ارز؛
 • بازپرداخت سود؛
 • خطرات ساخت و ساز (هزینه های بیش از حد ، برنامه تکمیل ، خطرات فناوری)؛
 • عدم قطعیت در اثرات بر محیط زیست و اثرات اجتماعی.
 • اختلال در تأمین مالی
 • خطرات تأمین سوخت (یا خطر هیدرولوژی برای نیروگاههای برقابی)
 • دسترسی به امکانات (تولید ، انتقال ، مصرف کننده)
 • وقایع سیاسی یا طبیعی (آشفتگی سیاسی ، خرابکاری ، تروریسم ، سیل ، زمین لرزه ، سایر رویدادهای طبیعی و غیره).
 • تحولاتی که ممکن است پروژه را تحت تأثیر قرار دهد (مثلاً ساخت نیروگاه بالادستی در بالادست در صورت وجود نیروگاه برقابی).
 • سایر خطرات قانونی ، نظارتی و خط مشی (مانند قوانین کار ، ساختار و تنظیم بازار برق ، قوانین منابع طبیعی ، قوانین تجاری) و غیره.
 • برخی از خطرات از نظر ماهیت محدود به یک کشور واحد هستند. با این حال، پروژه های بین المللی ممکن است خطرات جدیدی را به وجود آورد یا ابعاد متفاوتی را ایجاد نماید.
 1. این مطالعه این واقعیت را در نظر می گیرد که تمهیدات کاهش ریسک به شرایط قانونی ، سیاست گذاری ، نظارتی ، نهادی و تجاری و بالعکس بستگی دارد - این امر می تواند به گونه ای طراحی شود که بتواند کاهش ریسک را تسهیل کند.
 2. این مطالعه چگونگی مدیریت - شناسایی ، ارزیابی ، تخصیص و کاهش - در پروژه های بین المللی تجارت برق را توضیح می دهد. همچنین لازم است که بیان نماید، چگونه اسناد چارچوب قراردادی و نهادی مرتبط به عنوان تابعی از ترتیبات تجاری بین بازارهای برق و در درون بازارهای برق طراحی شده است. در این مطالعه عناصر اصلی مدیریت پروژه و اسناد قراردادی و چارچوب مربوطه توضیح داده خواهد شد. این مطالعه به کلیه خطرات مهم ، با تمرکز ویژه بر روی آنهایی که مختص سرمایه گذاری های بین المللی و پروژه های بازرگانی بین المللی ، دو جانبه و چند جانبه هستند ، می پردازد. این مطالعه گزینه های آتی برای ایجاد پروژه های بین المللی برق در منطقه اکو را توصیه می کند.
 3. این مطالعه مجموعه ای از اسناد حقوقی معمول را برای یک پروژه سرمایه گذاری بین المللی در بخش برق ، از جمله موافقت نامه های اعطایی بین دولت (ها) ؛ توافق نامه ترانزیت ؛ توافق نامه های بین سهامداران ، توافق نامه خرید برق ، موافقت نامه های عملیاتی ؛ توافق نامه های مربوط به ضمانت نامه ؛ قراردادهای ساختمانی و غیره - این لیست جامع نیست و به چارچوب کلی تجارت بستگی دارد - دو جانبه یا چند جانبه یا در یک بازار منطقه ای یکپارچه تر ، با یا بدون توافق نامه بین دولتی ارائه می دهد.
 4. نقش بخش های دولتی و خصوصی و گزینه های موجود در تأمین اعتبار / بودجه بندی. در این تحقیق نقش بخشهای دولتی و خصوصی و گزینه های همکاری های بخش های دولتی و خصوصی (PPPs) در ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای برق ،  ایجاد یک محیط مناسب برای اجرای پروژه و اینکه چگونگی استفاده از PPP ها می تواند انگیزشی باشد برای تجارت را طریق اشتراک مزایا و خطرات ، مورد بررسی قرار می گیرد. عناصر چنین مشارکتی می تواند شامل توافق نامه های  بین دولتی با ترتیبات نهادی مناسب باشد که بخش های خصوصی را قادر به تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای تجاری کند. دولت ها همچنین می توانند نقش مهمی در سطح پروژه داشته باشند ، به ویژه در جنبه هایی از جمله کاهش اثرات محیطی و اجتماعی ، تضمین عملکرد خدمات ملی یا مقررات ملی ، ارائه امتیاز و غیره.
 5. گزینه هایی برای تأمین اعتبار پروژه های بازار برق. ایجاد بازار برق منطقه ای کاملاً چالش برانگیز است و تنها به پیروی از توصیه های سیاستی و نقشه های راه محدود نمی شود. بدست آوردن حمایت مالی از موسسات مالی بین المللی برای انجام پروژه های چند ملیتی پیچیده بسیار ضروری است. در این مطالعه گزینه هایی برای تأمین اعتبار پروژه های بازار برق ، در چارچوب راهبردهای کاهش ریسک (از جمله ابزارهای کاهش ریسک مالی) و نقش بخش خصوصی در این زمینه بایستی ارائه شود. این مطالعه به گزینه هایی که می تواند مورد استفاده در زمینه منطقه اکو باشد ، متمرکز می شود.

نحوه انجام مطالعه

 1. این انتظار می رود که عمدتا یک مطالعه کتابخانه ای باشد. مشاوران باید با دبیرخانه اكو و كشورهای عضو اكو تا آنجا كه برای اطمینان از مرتبط بودن این مطالعه با ویژگی های منطقه اکو لازم است همكاری نزدیك داشته باشند.