حمید رضا باقری

مدیر بازار برق ایران

مشخصات فردی

 • متولد: 1343 تهران
 • تلفن مستقيم: 85162500
 • نمابر: 88644848
 • ايميل: bagheri.h (at) igmc.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: برق ـ قدرت، از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی

 • معاون بازار برق - شرکت مدیریت شبکه برق ایران از 1400/11/24 تا کنون
  مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی - شرکت مدیریت شبکه برق ایران از 1393 تا 1400
  رئیس دفتر مطالعات اقتصادی و ارتقاء بازار برق از 1385 تا 1393
  رئیس دفتر مبادلات برون مرزی از 1383 تا 1385
  رئیس امور برق تربت حیدریه از 1379 تا 1383
  رئیس قسمت برق کاشمر از 1377 تا 1379
  رئیس اداره بهره برداری قسمت برق قوچان از 1375 تا 1377