حبیب قراگوزلو

مدیر بازار برق ایران

مشخصات فردی

 • متولد: 1352 تهران
 • تلفن مستقيم: 85162500
 • نمابر: 88644848
 • ايميل: gharagozloo (at) igmc.ir

سوابق تحصیلی

 • دکترا: مهندسی برق- قدرت، شاخه قابلیت اطمینان – دانشگاه تربیت مدرس- دیماه 1385
  کارشناسی ارشد: مهندسی برق- قدرت، شاخه پیش بینی بار- دانشگاه تربیت مدرس- خرداد ماه 1379
  کارشناسی: مهندسی برق، گرایش سیستمهای قدرت، شاخه عایق و فشار قوی– دانشگاه صنعتی شریف
  مهرماه 1376

سوابق اجرایی

 • شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، 1383 تا کنون
  معاون بازار برق
  مدیر امور عملیات بازار برق
  مدیر دفتر بازاریابی و قراردادهای بازار برق
  مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه شبکه
  سرپرست گروه مطالعات سیستم در پروژه « مطالعات جامع شبکه برق ایران» با شرکت زیمنس
  شرکت مادر تخصصی توانیر ، سی ماه – 1380 تا 1383
  شرکت ایران ترانسفو ، سی ماه – 1377 تا 1380
  شرکت برق منطقه ای تهران ، 6 ماه - 1376
  شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، چهار ماه
  شرکت برق منطقه ای غرب ، سه ماه - 1376
  شرکت مقره سازی ایران ، یکسال - 1375
  شرکت ملی گاز ایران ، یکسال - 1374