صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

بر اساس ماده ۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و در راستای ارتقاء بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، لایحه تاسیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) که از ادغام سازمان انرژی های نوایران(سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) شکل گرفته است، توسط هیئت محترم وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مذکور پس از بررسی و تایید در کمیسیون های تخصصی ، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به تائید شورای محترم نگهبان رسید. قانون ۱۳ ماده ای تشکیل ساتبا پس از ابلاغ توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طی شماره۱۳۴۷۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰، توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا به وزارت نیرو ابلاغ شد .
در ماده ۱ قانون تشکیل ساتبا آمده است که این سازمان به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در کشور و افزایش بهره‌وری عرضه انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده از روش های تولید برق تجدیدپذیر و پاک، تشکیل می‌شود.و در ماده ۲ به کارگیری بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آن، تدوین سیاست های تشویقی در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان، عملیاتی نمودن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سطح صنعتی و انجام وظایف دولت برای تحقق اهداف سازمان، بعنوان موضوع فعالیت سازمان مورد تاکید قرار گرفته است.
 

ارتقای بهره وری انرژی و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم نمودن زیرساخت های لازم در کشور و افزایش بهره وری عرضه انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده از روش های تولید برق تجدیدپذیر و پاک با استفاده از وظایف و اختیارات زیر: 


1.    تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه مدت،‌ مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تایید وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها
2.     ارتقاء و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت تقاضای انرژی های الکتریکی و دیگر صور انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی
3.     برنامه ریزی و نظارت بر پیاده‌سازی سامانه شبکه هوشمند برق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
4.     بکارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش،‌ طراحی و مشاوره و تبادل اطلاعات با بخش مذکور با تایید وزارت نیرو
5.    تدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه‌، قیمت های خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه‌های مربوط و تعیین شرایط و ضوابط آن
6.    نظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای خرید از بخش غیردولتی و نظارت بر موضوع خرید انرژی برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر به شکل تضمینی و به صورت بلندمدت با تایید وزارت نیرو
7.    حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح های آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان
8.    حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره‌ای در راستای بهبود اهداف سازمان
9.     حمایت از اجرای پروژه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط درحوزه اهداف سازمان 
10.     نمایندگی، عضویت، همکاری و حضور در مجامع، سازمان ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان
11.     ظرفیت‌سازی، آموزش، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف و اهداف سازمان
12.     مطالعه ظرفیت های منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلس های ملی
13.     انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به سازمان محول می‌شود