بهای خدمات انتقال

   شرکت‌های برق منطقه‌ای دارای سه نقش در بازار برق می‌باشند. این سه نقش عبارتند از فروشندگان بازار برق (تولیدکنندگان)، ارائه دهندگان خدمات انتقال و خریداران بازار برق (مصرف‌ کنندگان). هر کدام از برق‌های منطقه‌ای شانزده‌گانه کشور مالک سیستم انتقال و کلیه تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع بوده و مسئولیت تأمین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار در منطقه تحت پوشش جغرافیایی خود را عهده‌دار بوده و در جهت انجام ماموریت‌های محوله و به منظور تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی در زمینه‌های برق‌رسانی و ایجاد شفافیت در کلیه سطوح ارتباطی و در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، متعهد به ارائه خدمات فراگیر، مطمئن و اقتصادی برق به مشترکین خود می‌باشند. دارایی‌های سیستم انتقال از جمله خطوط انتقال، کابل‌ها ، ترانسفورماتورها و سایر تجهیرات شبکه انتقال می‌باشد. شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکتی زیرمجموعه وزارت نیروی ایران است که مالکیت تمامی برق‌های منطقه‌ای کشور را بر عهده دارد.


     در شبکه برق ایران مالکیت شبکه انتقال کاملا دولتی می باشد و نرخ های آن تنظیمی است.  هزینه شبکه انتقال متناسب با میزان دسترس پذیری شبکه، آمادگی خطوط و ترانسفورماتورها(متناسب با قابلیت انتقال تجهیزات)، میزان انرژی عبوری در سطوح مختلف ولتاژ، طول خطوط و نرخ های اعلام شده، به شرکت های برق منطقه‌ای پرداخت می‌گردد.
     سیاست کلی در رابطه با شبکه انتقال، تأمین درآمد کافی برای شرکت‌های انتقال دهنده (برق منطقه‌ای) به منظور بهره‌برداری، احداث و توسعه شبکه انتقال می باشد. تعرفه ظرفیت در خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع کشور به ازای ریال بر مگاوات کیلومتر و تعرفه انرژی در خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع کشور به ازای ریال بر مگاوات ساعت کیلومتر می‌باشد. همچنین تعرفه ظرفیت در تراسنفورماتورهای شبکه انتقال و فوق توزیع کشور به ازای ریال بر مگاولت‌آمپر و تعرفه انرژی در تراسنفورماتورهای شبکه انتقال و فوق توزیع کشور به ازای ریال بر مگاولت‌آمپر ساعت می‌باشد. که این تعرفه‌ها توسط وزیر نیرو مصوب و ابلاغ می‌شود..