صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

نیاز روزافزون کشور به برق، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق را گریزناپذیر کرده که خوشبختانه ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بستر قانونی این مهم را نیز فراهم نموده است.
بر این اساس وزارت نیرو از سال ۱۳۸7 با انتشار دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک، زمینه را برای سرمایه گذاران این حوزه فراهم نمود. از آن زمان رفته رفته سرمایه گذاران اقبال بیشتری به این حوزه نشان دادند به طوریکه در سال ۹۸ حدود ۲۵ درصد کل ظرفیت نیروگاهی نصب شده در کشور، توسط سرمایه گذاران تولید پراکنده محقق گردید. 
رشد شتابان بخش خصوصی در این حوزه، نیاز به انسجام بخشی به فعالیت ها، آموزش و آگاهی بخشی به سرمایه گذاران و پیگیری مطالبات صنفی، منجر به تشکیل این انجمن به عنوان بخشی از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در مورخ 94/7/04 گردید.
این انجمن در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن حدود ۹۰ عضو بالغ بر ۹۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه های تولید پراکنده را نمایندگی می کند.

آدرس : تهران- خیابان شریعتی – خیابان ملک – پلاک 5 – طبقه سوم – واحد 1
   پایگاه اینترنتی: www.irancchp.ir              تلفن : 88473289- 88415943
     Email : info@irancchp.ir                  فکس : 88421458
 

۱- بهبود فضای کسب و کار نیروگاه های تولید پراکنده
۲-ترویج الگوی تولید برق در محل مصرف و بهره گیری از دستاوردهای بین المللی در این حوزه
۳-آموزش و آگاه سازی اعضا در خصوص قوانین، مقررات، فناوری ها و ..‌ جهت حضور موثرتر و مفیدتر در این حوزه