خرده فروش: شخص حقوقی(غیر دولتی) دارای پروانه خرده فروشی برق از وزارت نیرو می باشد.
پروانه خرده فروشی برق: اجازه نامه ای است که از طرف وزارت نیرو به منظورخرید انرژی الکتریکی و فروش آن به مشترک صادر می شود.     
•    مطابق با دستورالعمل خرده فروشی، خرده فروشان افراد حقوقي غيردولتي و از جمله شرکت‌های بازرگانی هستند كه مجوز دسترسي به شبكه‌اي كه مصرف‌كننده به آن متصل است را داشته و به عنوان واسطه عمل می‌کنند. 
•    با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی پروانه خرده‌فروشی برق، مدت اعتبار پروانه صادره از سوی وزارت نیرو از تاریخ صدور برابر با یک سال شمسی است. 
•    موضوع فعالیت شرکت متقاضی دریافت پروانه خرده‌فروشی برق (مندرج در اساسنامه) نیز ‌باید مرتبط با تجارت و بازرگانی برق (خرده‌فروشی برق) باشد. 
•    دارنده پروانه متعهد می‌شود هزینه خدمات جابجایی برق را وفق دستورالعمل «مدیریت یارانه متقاطع و جابجایی برق در شبکه» به/از مالک شبکه مربوطه (دارنده مجوز از وزارت نیرو) و یا سایر شرکت‌هایی که توسط وزارت نیرو تعیین می‌شوند، به موقع و حسب مورد پرداخت/دریافت کند. 
•    دارنده پروانه متعهد می‌شود در فروش برق از ساختارهای تعرفه مصوب وزارت نیرو تبعیت کند.
•    میزان ظرفيت فروش انرژی الکتریکی که در پروانه خرده‌فروشی برق مورد موافقت قرار خواهد گرفت، با توجه به امتیاز توان مالی متقاضی محاسبه می‌شود. 


در حال حاضر  شرکت هایی که دارای پروانه خرده فروش معتبراز وزارت نیرو هستند در دوره اعتبار پروانه و با رعایت سقف انرژی پروانه مورد نظر دارای اختیارات زیر می باشند:
1.    فروش انرژی الکتریکی به مصرف‌كنندگان نهايي صنعتی بالای 5 مگاوات ساعت طرف قرارداد خود 
2.    خرید و فروش برق در بورس انرژي 
3.    خرید و فروش حقوق و منافع ناشی از بهره برداری از ظرفیت نیروگاه


•    تاکنون بیش از 45 شرکت حقوقی موفق به اخذ پروانه خرده‌فروشی از وزارت نیرو شده‌اند .از این تعداد تاکنون 20 شرکت خرده‌فروشی پس از طی مراحل قانونی، موفق به اخذ کد معاملاتی بورس انرژی شده‌اند. 
برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ پروانه خرده فروشی به بخش صدور پروانه و مجوز سایت دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی وزارت نیرو http://pep.moe.gov.ir  مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

یادداشت شماره یک: 


1-تعهد نامه فعالیت شرکت‎های خرده ‎فروشی برق در بورس انرژی ایران
2-معرفی مالک شبکه پیش فرض و مصرف کننده پیش فرض به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ارسال رونوشت به شرکت بورس انرژی ایران
3-ارائه کپی برابر اصل پروانه خرده فروشی برق معتبر( کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی) به بورس انرژی ایران
4-ارسال نامه تقاضای حضور در بازار عمده فروشی به بورس انرژی ایران 
5-معرفی حساب به نام شرکت در شعب بانک ملت ( بانک واسط تسویه معاملات ) به عنوان حساب عملیاتی و تکمیل و ارائه فرم درخواست استفاده از خدمات جهت انجام معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران (کدعام)
6-سایر موارد حسب درخواست بورس وفق مقررات مربوطه

 

یادداشت شماره دو: 


مطابق فصل 2  دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی و فصل 5 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به فعالیت در بازار سرمایه و تغییرات بعدی آن:
1-اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملی، شرکت نامه، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز، ترکیب سهامداران، مالکان یا شرکاء بالای ده درصد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان؛
2-اطلاعات مربوط به حساب بانکی مرتبط با معاملات کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا؛
3-اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی؛
4-اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مذکور.