گزارش معاملات خارج از بازار در فروردین ماه 1402

  • 11 اردیبهشت 1402
  • 10:29
  • 0 Viewpoint
  • 252 View
  • Article Rating
گزارش معاملات خارج از بازار در فروردین ماه 1402

حجم معاملات خارج از بازار برق (مجموع معاملات بورس انرژی و دو جانبه) مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات در فروردین ماه 1402، به حدود 3/84 میلیارد کیلووات ساعت رسید.  

به گزارش روابط عمومی، بر این اساس، مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات به میزان 0/64 میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس انرژی و 3/2 میلیارد کیلووات ساعت از طریق قراردادهای دوجانبه اقدام به تأمین برق مورد نیاز خود کرده اند.

بر اساس این گزارش در فروردین ماه 1402 مشترکان مذکور به میزان  2 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را از طریق شرکت های خرده فروشی و 1/78 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را به طور مستقیم از طریق بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه خریداری کردند. همچنین حجم معاملات برق در بازار عمده فروشی در فروردین ماه 1402، حدود 22 میلیارد کیلووات ساعت بوده است.

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.