قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد

  • 16 آذر 1401
  • 15:59
  • 0 Viewpoint
  • 327 View
  • Article Rating
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در 19 ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبانماه یکهزار و چهارصد و یک، در تاریخ 1401/8/18 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

متن قانون مانع زدایی

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.