فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس منتشر شد

  • 21 اردیبهشت 1401
  • 09:24
  • 0 Viewpoint
  • 70 View
  • Article Rating
فصلنامه بازار برق شرکت برق منطقه ای فارس منتشر شد

با همکاری شرکت برق منطقه ای فارس، فصلنامه بازار برق از بهار سال 98 تا زمستان 1400 بر روی سایت ایرما و در بخش نهاد های مرتبط، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) ، گزارشات قابل مشاهده است. با دریافت فصلنامه های جدید از شرکت برق منطقه ای فارس نسخه های الکترونیکی آنها نیز در همین بخش بارگزاری خواهد گردید. 

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.