سقف جدید قیمت در بازار رقابتی برق ابلاغ شد

  • 22 شهریور 1401
  • 10:32
  • 0 Viewpoint
  • 219 View
  • Article Rating
سقف جدید قیمت در بازار رقابتی برق ابلاغ شد

وزیر نیرو سقف قیمت بازار برق در سال 1401 را ابلاغ نمود. بر اساس مستندات پیوست این خبر، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق موضوع صورتجلسه 364 به تایید وزیر نیرو رسید. بر اساس این مصوبه سقف قیمت بازار متعادل ساز برق (بازار عمده فروشی برق) معادل 803 ریال به ازای هر کیلوات ساعت انرژی تولید تعیین می گردد.

 

ابلاغیه وزیر نیرو

صورتجلسه 364 هیات تنظیم بازار برق

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.