ایرما

تاریخ: 08 خرداد 1402

گزارش معاملات خارج از بازار برق

مجموع حجم معاملات خارج از بازار برق (مجموع معاملات بورس انرژی و دو جانبه) مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات در دو ماه ابتدای سال 1402، به حدود 8/4 میلیارد کیلووات ساعت رسید.  
به گزارش روابط عمومی، بر این اساس، مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات به میزان 1/7 میلیارد کیلووات ساعت از طریق بورس انرژی و 6/7 میلیارد کیلووات ساعت از طریق قراردادهای دوجانبه اقدام به تأمین برق مورد نیاز خود کرده اند.
بر اساس این گزارش در دو ماه ابتدای سال 1402 مشترکان مذکور به میزان  4/1 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را از طریق شرکت های خرده فروشی و 4/3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خود را به طور مستقیم از طریق بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه خریداری کردند. همچنین حجم معاملات برق در بازار عمده فروشی در طی این مدت ، حدود 50 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. 
 

روتیتر